Zwrot podatku z Holandii

Zwrot podatku z Holandii

Praca w Holandii to dla wielu osób ogromna szansa na finansowe zabezpieczenie przyszłości. To także szansa na szybsze usamodzielnienie się i zbudowanie fundamentów np. do założenia rodziny. Podejmując jednak legalną pracę na terenie Holandii, warto zadbać i to, by otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Jak tego dokonać, aby nie być stratnym i nie przegapić żadnego z ważnych terminów? Co warto wiedzieć o całej procedurze zwrotu podatku? Na najważniejsze pytania odpowiadamy w naszym wpisie. Już teraz zapraszamy do lektury – naprawdę warto!

Ważne terminy

Wszystkie osoby, które legalnie pracowały w Holandii, są zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego. Kiedy powinny to zrobić? Warto, by dopełniły formalności do 1 maja roku następującego po przepracowanym (dla osób zameldowanych w Holandii). Lub do 1 lipca roku po tym przepracowanym (dotyczy osób niezameldowanych w Holandii).

Choć terminy zwrotu podatku z Holandii nie są dokładnie sprecyzowane i konkretnie określone, to istnieją ogólnie przyjęte zasady. Określają one, czy terminu złożenia wniosku o zwrot podatku się dotrzyma, czy też nie. Z pewnością dla osób podejmujących pracę za granicą, na terenie Holandii, korzystniejsze będzie znalezienie się w grupie osób, które dotrzymały tego terminu.

Wniosek o zwrot podatku z Holandii składa się do holenderskiego urzędu skarbowego do ostatniego dnia marca. Osoby dopełniające swojego obowiązku w tym terminie, mogą liczyć na zwrot podatku w terminie nie późniejszym niż 30 czerwca tego samego roku. Z kolei te osoby, które złożą wniosek po 31 marca, będą musiały liczyć się z dużo dłuższym terminem rozpatrywania wniosku. Ten może wynieść od 6 miesięcy do nawet 3 lat. W praktyce jednak nie trzeba czekać aż tak długo. Petenci otrzymują odpowiedź już nawet po 3-4 miesiącach od złożenia wniosku po terminie.

Rozliczenie podatku z Holandii w Polsce

Wiemy już, jak wyglądają terminy otrzymania rozliczenia podatkowego w Holandii. Jak jednak ta sama sytuacja wygląda w Polsce? Osoby starające się o zwrot nadpłaconego podatku z Holandii mogą ubiegać się o taki zwrot nawet do 5 lat wstecz. Tym samym, rozliczając się w 2020 roku, można starać się o zwrot za przepracowane w Holandii lata 2015-2019.

Wypłaty podatku z Holandii

Wielu osobom wydawać się może, że otrzymanie pozytywnie rozpatrzonego wniosku podatkowego z Holandii wiąże się z niemal natychmiastową wypłatą nadpłaconego podatku. W praktyce jednak wygląda to nieco inaczej. Warto zaakceptować fakt, że holenderski urząd skarbowy może wypłacić należny zwrot podatku na jeden z dwóch sposobów.

  • Pierwszym będzie otrzymanie zwrotu podatku w czasie zbliżonym do daty otrzymania decyzji podatkowej.
  • Drugi jest bardziej skomplikowany. Wówczas bowiem urząd skarbowy przesyła holenderski formularz Opgaaf rekeningnummer. W dokumencie tym należy obowiązkowo wpisać poprawny numer konta bankowego.
  • Następnie urząd będzie oczekiwał na odesłanie poprawnie wypełnionego przez podatnika formularza. Potem pozostaje już czekać na przelew środków na konto bankowe.

Tu jednak trzeba liczyć się z tym, że zgodnie z przepisami prawa, zwrot ten nastąpić może w ciągu 8 tygodni od daty otrzymania dokumentu.

Dokumenty niezbędne do otrzymania zwrotu podatku

Zwrot podatku z Holandii należy się wszystkim osobom, zatrudnionym legalnie na terenie Holandii. Warto jednak wiedzieć, że zwrotu nie otrzymuje się ot tak, po prostu. Pamiętać trzeba o spełnieniu ważnych formalności, dopełnieniu terminów oraz posiadaniu niezbędnych, prawidłowo wypełnionych dokumentów. Te najważniejsze, niezbędne do uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku w Holandii, to karta podatkowa Jaaropgave oraz kopia paszportu lub dowodu osobistego, wraz z oryginałem do wglądu.

Karta Jaaropgave – co to jest?

Osoby legalnie zatrudnione na terenie Holandii otrzymują od swojego pracodawcy kartę podatkową o nazwie Jaaropgave. Dokument ten stanowić będzie podstawę przy rozliczaniu holenderskiego podatku dochodowego. Na jego podstawie będzie można też starać się o zwrot nadpłaconego podatku. Karta podatkowa, o której mowa, jest odpowiednikiem polskiego dokumentu PIT-11.

Osoby zatrudnione legalnie w Holandii kartę podatkową Jaaropgave powinny otrzymać od pracodawcy po zakończeniu roku podatkowego – do 31 marca.

Oczywiście może zdarzyć się tak, że pracodawca nie przekazał swojemu pracownikowi karty Jaaropgave. Co wówczas zrobić? Dobrze jest skontaktować się z biurem pomagającym uzyskać zwrot podatku z Holandii. Wówczas wystarczy podać dane adresowe pracodawcy wraz z nazwą firmy oraz Sofinummer, stanowiący odpowiednik polskiego numeru NIP, pozwalający na identyfikację osoby legalnie przebywającej na terenie Holandii i tutaj zatrudnionej. 

Rozłąkowe – dodatkowy zwrot

Bazując na zapisach holenderskiego prawa cywilnego, pary będące w związku małżeńskim, partnerskim (i przynajmniej od pół roku zameldowane pod wspólnym adresem oraz będące współwłaścicielami mieszkania bądź funduszu emerytalnego) lub osoby posiadające wspólne dziecko (dzieci) oraz prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, są tzw. partnerami fiskalnymi.

W takim rozumieniu przysługuje im więc możliwość ubiegania się o dodatkową kwotę zwrotu podatku z Holandii, czyli rozłąkowe (algemene heffingskorting). Taki zwrot przypadnie na tę osobę, która nie pracuje w Holandii, a jej zarobki w Polsce nie przekraczają 6 000 euro brutto (w przeliczniku zgodnie ze średnim rocznym kursem walutowym, obowiązującym podczas trwania danego roku podatkowego). 

Warto zaznaczyć jednak, że aby rozłąkowe mogło zostać przyznane, to roczny dochód brutto osoby pracującej w Holandii musi przekraczać 10 000 euro. Nie jest jednak tak, że kwota rozłąkowego jest zawsze taka sama. Im większy jest dochód, tym niższa pozostaje wartość rozłąkowego. I jeszcze jedna ważna kwestia – partner fiskalny powinien posiadać Sofinummer (BSN) oraz mieć podbite zaświadczenie z urzędu skarbowego.

Zasiłek rodzinny dla Polaków – komu przysługuje?

Mając dziecko w wieku do 12. roku życia, można ubiegać się także o dodatkową ulgę z tytułu zasiłku rodzinnego w Holandii dla Polaków. O jakiej kwocie mowa? Jak się okazuje, niemałej – bo aż do 3 000 euro zwrotu. Warto wiedzieć jednak o tym, jakie dokumenty są niezbędne, by otrzymać ulgę na dziecko w Holandii.

Trzeba dysponować aktem urodzenia dziecka na druku europejskim oraz dokumentem potwierdzającym wspólne zameldowanie wraz z dzieckiem na ternie Polski. Ten dokument zaś nie może być w języku polskim – powinien być przetłumaczony na język angielski przez tłumacza przysięgłego. 

Wiek, a zwrot podatku

Czynnikiem, mającym istotny wpływ na wysokość zwrotu podatku w Holandii jest wiek podatnika. Warto wiedzieć, że osoby powyżej 65. roku życia, które osiągnęły zarobki poniżej 20 384 euro, zobowiązane są do odprowadzenia podatku w wysokości 36,65% od wynagrodzenia. Osoby te mogą liczyć także na otrzymanie ulgi podatkowej ze względu na osiągnięcie podeszłego wieku.

Status rezydenta

Na wysokość ulg podatkowych w Holandii wpływ ma także posiadanie statusu rezydenta. Jeśli więc Polak przepracuje legalnie 5 lat na terenie Holandii, uzyskując przy tym 90% rocznych przychodów, wypracowanych właśnie na terenie tego państwa, może ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały.

Powinien jednak dysponować wnioskiem UE/WE. Uzyskanie statusu rezydenta pozwoli też nabyć prawo do świadczeń socjalnych, umożliwi otrzymanie pożyczki w holenderskim banku czy pozwoli na korzystanie ze wsparcia tamtejszej pomocy społecznej. 

Deklaracja dochodów z Holandii w Polsce

Podatnik, deklarujący w zeznaniu rocznym dochody z zagranicy (uzyskane bez pośrednictwa płatnika), zobowiązany jest złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-36. Do tego musi pamiętać o obowiązkowym dołączeniu załącznika PIT-ZG. Wykazanie dochodów holenderskich wskazuje się poprzez wypełnienie pozycji 8 załącznika PIT-ZG.

Warto podkreślić, że jeśli PIT-36 zostanie złożony w Polsce, można liczyć na otrzymanie wyższego zwrotu podatku z Holandii, wraz z zachowaniem prawa do otrzymania wszystkich ulg czy odliczeń podobnie jak obywatel danego kraju.