Podatki w Holandii

Podatki w Holandii

System podatkowy obowiązujący w Holandii znacznie różni się od systemu obowiązującego w Polsce. Warto więc dokładnie poznać wszystkie najważniejsze założenia tego systemu, by być w pełni świadomym wszelkich obowiązków nakładanych na podatników. Jakie podatki obowiązują w Holandii? O czym powinien wiedzieć każdy podatnik osiągający dochody w Niderlandach? Odpowiedzi na wiele pytań znaleźć można w poniższej publikacji. Zainteresowanych tematem zapraszamy do uważnej lektury!

Obowiązek podatkowy w Holandii

Rozliczanie podatków w Holandii obowiązuje osoby, które osiągają przychody, w ciągu roku kilka razy zmieniały pracodawcę, oprócz wynagrodzenia pobierały też zasiłek lub różnego rodzaju dodatki bądź otrzymały od urzędu podatkowego zawiadomienie o konieczności wypełnienia zeznania podatkowego.

Pracownicy delegowani zaś, pracujący na terenie Holandii, mają obowiązek zapłaty podatku w związku z czasem pobytu w Holandii przekraczającym 183 dni lub czasem świadczenia obowiązku pracy w Holandii na rzecz holenderskiego pracodawcy. Taki sam obowiązek dotyczyć będzie pracowników pracujących w Holandii na rzecz pracodawcy z Polski, który właśnie w Niderlandach ma siedzibę swojej firmy.

Pracując w Holandii dłużej niż 183 dni, podlega się opodatkowaniu według zasad obowiązujących w tym kraju. Osoby mieszkające i pracujące w Niderlandach dłużej niż te 183 dni otrzymują holenderską rezydencję podatkową.

Podatek od wynagrodzenia opłaca pracodawca

Będąc pracownikiem tymczasowym lub migrantem zarobkowym w Holandii otrzymuje się wynagrodzenie w wysokości kwoty pomniejszonej już o stosowne potrącenie podatku od wynagrodzenia. Obowiązek tego potrącenia leży po stronie pracodawcy i to on właśnie składa właściwe zeznanie podatkowe do urzędu. Tym samym pracownik nie jest zobowiązany do tego, by pilnować potrącenia podatku od własnego wynagrodzenia. Ten obowiązek należy do pracodawcy zatrudniającego pracowników. Dodatkowo warto dodać, że kwota podatku od wynagrodzenia jest jednocześnie zaliczką na holenderski podatek dochodowy. Ten zaś liczony jest w ujęciu rocznym, a każda zaliczka potrącona z wynagrodzenia miesięcznego jest jednocześnie pomniejszeniem należnego podatku dochodowego.

Progi podatkowe w Holandii

W Niderlandach, podobnie jak w Polsce, obowiązują progi podatkowe. To, czy podatnik będzie płacił mniejszy lub większy podatek, uzależnione będzie od wysokości osiąganego przez niego dochodu. Do roku 2020 obowiązywały trzy progi podatkowe, obecnie jednak są to dwa progi. Pierwszy próg podatkowy od 2022 roku wynosi 37,07% (w 2021 roku wynosiła 37,1%) i stawka ta obowiązuje tych podatników, których zarobki nie przekraczają wysokości 68 507 euro w skali roku. Drugi próg podatkowy jest wyższy i wynosi aż 49,50%. Obowiązuje tych podatników, którzy osiągają dochody przekraczające kwotę 68 705 euro rocznie. Warto podkreślić jednak, że drugi próg podatkowy naliczany jest wyłącznie od nadwyżki od wymienionej kwoty rocznego dochodu. Świadomość tej sytuacji jest bardzo ważna dla każdego podatnika, który osiąga dochody na tyle wysokie, że nie mieści się w pierwszym progu podatkowym.

Odliczenia dla samozatrudnionych

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują też nowe wysokości kwot odliczeń podatkowych dla osób samozatrudnionych. Obecnie takie osoby mogą skorzystać z odliczenia w wysokości do 6 310 euro (wcześniej kwota ta wynosiła 6 670 euro). Zmiany te są efektem zmniejszania kwoty odliczenia podatkowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Ta kwota do 2036 roku ma spaść do poziomu 3 240 euro.

Co warto wiedzieć o podatku dochodowym?

Comiesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikom w Holandii jest kwotą pomniejszoną o podatek od wynagrodzenia. Jeśli nie ma się żadnych dodatkowych źródeł dochodów, które należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym, najprawdopodobniej nie będzie konieczności wykonywania żadnej dopłaty z tytułu podatku dochodowego. A nawet więcej – często można otrzymać zwrot potrąconego podatku od wynagrodzenia. Można to zrobić,  rozliczając różnego rodzaju ulgi lub korzystając z możliwości uniknięcia podwójnego opodatkowania. Opcja ta wchodzi w grę wówczas, gdy w Holandii pracowało się wyłącznie przez krótki czas, Warto jednak pamiętać o tym, że nikt nie doradzi lepiej w kwestiach podatkowych, jak doświadczony doradca podatkowy lub księgowa. 

Do tego należy pamiętać także i o tym, że wszelkiego rodzaju oszczędności posiadane w Holandii przez migrantów zarobkowych mogą według prawa podlegać holenderskiemu podatkowi dochodowemu. Ponadto, jeśli jest się posiadaczem oszczędności na kwotę przekraczającą 20 000 euro – najlepszym pomysłem będzie umówienie się na spotkanie z dobrym doradcą podatkowym. On najlepiej podpowie, jak właściwie postąpić w takiej sytuacji.

Ulgi podatkowe dla migrantów w Holandii

Niektóre osoby przyjeżdżające do Niderlandów w celach zarobkowych mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Jej wysokość wynosi 30% i dotyczy zwolnienia 30% dochodu z obowiązku opodatkowania. Tym samym opisane wyżej progi podatkowe obowiązujące w Holandii w praktyce będą miały zastosowanie wyłącznie do 70% wartości osiąganych dochodów w skali roku. Jakie grupy migrantów zarobkowych obowiązywać będzie wspomniana ulga podatkowa? Ta dotyczyć będzie wyłącznie bardzo wyspecjalizowanych profesjonalistów. Mowa m.in. pracownikach zatrudnionych w sektorze informatycznym, w budownictwie czy w medycynie. Te osoby właśnie będą mogły skorzystać z ulgi podatkowej w wysokości 30%.

Zeznanie podatkowe w Holandii – termin złożenia

Obowiązek składania co roku zeznania podatkowego w Niderlandach obowiązuje wszystkich tych, którzy osiągają dochody. Aby dopełnić wszystkich terminów i formalności prawnych, należy złożyć stosowne zeznanie w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego, który jest równoznaczny z zakończeniem roku kalendarzowego. Warto pilnować wszelkich terminów związanych ze złożeniem obowiązkowego zeznania podatkowego. Dbałość o te kwestie pozwoli spokojnie spać i niczym się dodatkowo nie zamartwiać.

Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

Ciekawostki o holenderskich wiatrakach

Ciekawostki o holenderskich wiatrakach

Wiatraki, tuż obok tulipanów i drewnianych sabotów, są dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Holandii. Co decyduje o tak dużej ich popularności? Kiedy w ogóle pojawiły się w Holandii pierwsze wiatraki? Dlaczego właśnie one urastają do rangi jednego z najważniejszych symboli Niderlandów? Odpowiedzi na wszystkie najczęściej zadawane pytania znaleźć można w poniższym wpisie. Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy do uważnej lektury!

Historia holenderskich wiatraków

Wiatraki w Niderlandach pojawiły się około 1200 roku. Niegdyś ich liczba przekraczała 10 000, a w XIX wieku w Holandii pozostało ich około 9000. Współcześnie jest ich sporo mniej, a liczbę tych, które pozostały szacuje się na blisko 1100. Najwięcej wiatraków znaleźć można obecnie w prowincji Zuid – Holland. 

Jaką funkcję pełniły wiatraki w dawnych czasach? Były wykorzystywane nie tylko jako młyny zbożowe czy tartaki, ale przede wszystkim pełniły rolę napędzanych wiatrem urządzeń odwadniających. Dziś te wiatraki, które jeszcze istnieją w Holandii, stanowią swego rodzaju pomniki historyczne i są elementem kultury oraz tradycji charakterystycznych właśnie dla terytorium Niderlandów. Do tego są również obiektami chronionymi prawnie, a wiele z nich zostało udostępnionych dla zwiedzających. Wybierając się do Holandii, z pewnością warto zaplanować sobie odwiedziny w takim wiatraku – będzie to przeżycie z rodzaju tych absolutnie niezapomnianych! Za największe skupiska świetnie zachowanych, tradycyjnych wiatraków w Holandii uważa się dziś Kinderdijk, gdzie znajduje się najbardziej malowniczy park wiatraków, na który składa się aż 19 wspaniałych obiektów. Miejsce to uznawane jest za jedno z najbardziej zabytkowych, turystycznych perełek Holandii. Warto wspomnieć, że od 1997 roku cała grupa tamtejszych wiatraków wraz z tamami, śluzami, pompami, zbiornikami oraz budynkami gospodarczymi, została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W Zaanse Schans zaś znajduje się skansen wiatraków wraz z pięcioma wiatrakami przeniesionymi z innych miejsc. Tam też znajduje się wiatrak De Huisman, będący niegdyś młynem oraz miejscem, gdzie powstawały składniki tradycyjnej musztardy.

Z kolej największe wiatraki świata podziwiać można w Schiedam Kilka ciekawych wiatraków znajduje się także w obrębie s Gravenhage. Tam też co roku organizowany jest rajd na orientację, w którym uczestnicy otrzymują specjalne mapy z naniesioną lokalizacją wiatraków. Po odwiedzeniu każdego z nich otrzymuje się stosowną pieczątkę, a rajd wygrywają osoby z największą liczbą pieczątek.

Obecnie najstarszy, dobrze zachowany wiatrak w Holandii znajduje się nieopodal miejscowości Ede (Doesburgermolen) i pochodzi z 1568 roku. 

W samym Amsterdamie zaś stoi 8 wiatraków, a każdy z nich ma swoje imię, podobnie jak statki morskie. W stolicy Holandii znajdują się więc wiatraki o takich imionach jak: De 1200 Roe, De 1100 Roe, Riekermolen, D’Admiraal, De Bloem czy De Gooyer. W Amsterdamie znajduje się również jeden z najstarszych wiatraków, pochodzący z 1630 roku wiatrak De Otter, pracujący niegdyś jako wiatrak odwadniający, a obecnie pełniący funkcję tartaku.

Wiatraki nie pochodzą z Holandii

Ciekawostką może być jednak to, że wiatraki nie wywodzą się z Holandii. Na teren Niderlandów, w tym również do Europy, przywędrowały najprawdopodobniej z Bliskiego Wschodu podczas wypraw krucjatowych. Wcześniej wiatraki miały być używane prawdopodobnie przez Chińczyków. 

Dwa rodzaje wiatraków

Holenderskie wiatraki podzielić można na dwa podstawowe rodzaje: przemysłowe oraz melioracyjne. Pierwszy typ wiatraków to np. wiatraki tartaczne. Należy podkreślić jednak, że na skutek rozwoju nowych technologii, większość z tych wiatraków została wyparta z rynku, a do dziś zachowało się jedynie kilka obiektów. Z kolei głównym zadaniem wiatraków melioracyjnych było utrzymywanie stałego poziomu wody poza wałami przeciwpowodziowymi. Wiatraki tego rodzaju odpowiadały również za skuteczne osuszanie terenu. Były również istotnym elementem gospodarki wodnej na terenie położonym poniżej poziomu morza. Pierwsze wiatraki melioracyjne w Holandii powstały około 1414 roku, by kilkadziesiąt lat później, w 1450 roku, było ich naprawdę dużo. Najwięcej znajdowało się w znanej holenderskiej prowincji Zuid – Holland. Ciekawostką może być to, że największe z wiatraków, przy korzystnym wietrze, są w stanie przepompować nawet 45 000 litrów wody w ciągu minuty na wysokość 1,25 metrów. 

Warte podkreślenia jest także to, że to właśnie w Holandii funkcje spełniane przez wiatraki można było skutecznie i bardzo szeroko rozwinąć. Z pewnością sprzyjało temu wynalezienie w XVII wieku wału rozrządczego i korbowego. To wówczas można było mówić o sukcesywnym wykorzystaniu wiatraków także w takich gałęziach przemysłu jak przemysł drzewny, papierniczy czy farbiarski. O tym, że wiatraki stały się obiektami mało opłacalnymi, zdecydowało późniejsze wynalezienie silnika parowego, a następnie silnika spalinowego oraz elektrycznego. W ten oto sposób główne zastosowanie wiatraków musiało się dość mocno zmienić. Po zmianach obiekty te najczęściej pełniły funkcję bardzo pojemnych  magazynów.

“Mowa” wiatraków

Ułożenie skrzydeł w wiatrakach, które przetrwały do dnia dzisiejszego, można interpretować na jeden z 4 sposobów. Rozróżnia się 4 podstawowe pozycje ułożenia skrzydeł wiatraka: pozycję świąteczną, żałobną, pozycję krótszego i dłuższego spoczynku. Każda z tych pozycji różnić się będzie nieznanym odchyleniem skrzydeł w jedną lub drugą stronę. Co to oznacza? Mieszkańcy miasta, różnicując pozycje skrzydeł wiatraka, będą wiedzieli, co dzieje się w życiu młynarza. Dawniej pozycje spoczynkowe służyły do przekazywania wcześniej ustalonych sygnałów. Te były przydatne np. dla osób, które z różnych powodów musiały się ukrywać. 

Wiatraki także w przysłowiach

W Holandii wiatraki na stałe wpisały się w tradycje państwowe, bo odniesienia do nich znaleźć można także… w przysłowiach. Mieszkając w Niderlandach, nieraz można usłyszeć określenie dedykowane osobom, które nie są zbyt mądre. Do takiej osoby kieruje się słowa: “uderzyło ją w głowę skrzydło wiatraka”. 

Photo by Jako Janse van Rensburg on Unsplash

Rolnictwo w Holandii

Rolnictwo w Holandii

Holandia jest krajem szeroko znanym z prężnego i intensywnego rozwoju rolnictwa. Warto podkreślić, że zajmuje wysoką, bo trzecią pozycję na świecie pod względem eksportu produktów rolnych. Swoją potęgę rolniczą opiera głównie na uprawie kwiatów oraz warzyw w cieplarniach. Które z produktów rolniczych uprawianych w Holandii cieszą się największym zainteresowaniem w eksporcie? Jaki procent mieszkańców Holandii jest zatrudniony w rolnictwie? Prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Potężna gospodarka Holandii

Rekordowy wzrost potęgi gospodarczej zanotowano nie gdzie indziej, jak w Holandii. Tamtejsza gospodarka odnotowała w 2021 rok wzrost o 4,8%. Podobny wzrost dotyczył roku 1998. Można domniemywać, że temu wzrostowi przysłużył się znacznie zwiększony względem roku 2020 eksport towarów. Początkowo szacowano, że wzrost ten osiągnie poziom 3%, jednak po informacji podanej przez Holenderski Urząd Statyczny (CBS) wiadomo już, że mowa o większym wzroście gospodarczym. Dodatkowo warto dodać, że Holandia znajduje się w czołówce najbardziej rozwiniętych i najbogatszych krajów świata.

Niderlandy rolnictwem stoją

Holandia jest państwem, w którym wysoce zmechanizowane, intensywne rolnictwo, łącznie z rybołówstwem, odgrywa niezwykle ważną rolę w rozwoju gospodarczym kraju. To głównie dzięki uprawie warzyw w cieplarniach możliwy jest tak duży i stale rosnący eksport towarów. Które z warzyw uprawiane są w Holandii najczęściej? Tu mowa przede wszystkim o pomidorach, ogórkach i papryce. Bazując na danych z 2017 roku, uprawy pomidorów zajmują średnio około połowy całego udziału upraw warzyw w Holandii (przyjmując wielkość około 1700 ha z 3500 ha). Największy udział w uprawie tych warzyw ma odmiana pomidorów gronowych. 

Ciekawostką może być zaś fakt nieustannie rosnącego od 2010 roku popytu w Holandii na truskawki. Produkcja tych owoców w 2021 roku osiągnęła rekordowy poziom 78 mln kg. Sezon na truskawki trwa dłużej niż w Polsce – od kwietnia, nawet do jesieni. Wszystko za sprawą upraw szklarniowych. 

Warto wiedzieć też, jaki jest udział Holandii w światowym eksporcie świeżych i przetworzonych warzyw. Wynosić będzie odpowiednio 13% dla warzyw i 2% więcej, czyli 15%, dla owoców. 

Zatrudnienie w holenderskim sektorze rolniczym również jest spore. Mowa bowiem o nawet 4% ludności czynnej zawodowo, która pozostaje zatrudniona właśnie przy produkcji rolniczej. 

Silne ogrodnictwo w Holandii

Czy jednak  Holandia ma tak wysoką pozycję wśród krajów europejskich tylko ze względu na uprawę warzyw? Równie dużą rolę w umacnianiu silnej pozycji rolnictwa pełni uprawa kwiatów. Ogrodnictwo szklarniowe zajmuje bardzo mocną pozycję w sektorze rolniczym. Warto podkreślić, że daje nawet około 40% wartości całej produkcji rolnej, z czego ponad połowę stanowić będą właśnie kwiaty i rośliny ozdobne. Do najczęściej uprawianych kwiatów w Holandii zaliczyć należy przede wszystkim tulipany, choć nie tylko. Dużą popularnością cieszy się także uprawa mieczyków, narcyzów i hiacyntów. Dodatkowo warto wiedzieć, że to właśnie z Holandii pochodzi aż 92% światowego eksportu cebulek kwiatowych, 57% kwiatów ciętych oraz materiału szkółkarskiego i 53% roślin ozdobnych. Nikogo nie powinno więc dziwić określenie, które jest sformułowaniem powszechnie znanym w Niderlandach. Holendrzy bowiem nazywają swój kraj “ogrodem Europy”.

Wszystkie wyżej wymienione produkty eksportu rolnego trafiają przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej. Holandia, po USA i Francji zajmuje trzecie miejsce na liście eksporterów produktów rolno-spożywczych.

Wysoki poziom organizacji w sektorze rolniczym

Co sprawia, że osiągnięcia holenderskiego rolnictwa są tak wielkie i nie zauważa się wcale tendencji malejącej? Decydować o tym będzie bardzo dobra organizacja szkolnictwa oraz doradztwa rolniczego, choć nie tylko. Czynnikiem mającym wpływ na doskonałą kondycję sektora rolniczego będzie miała także świetnie funkcjonująca sieć usług oraz doskonałe zaopatrzenie rolnika w środki produkcji. Tu mowa przede wszystkim o bardzo wydajnych maszynach oraz nowoczesnych, innowacyjnie wyposażonych i skomputeryzowanych szklarniach. Istotnym czynnikiem będą również sprzyjające produkcji rolnej warunki glebowe oraz klimatyczne, jak również wieloletnie tradycje w sektorze rolniczym, które charakterystyczne są właśnie dla Holandii.

Ruch drogowy w Holandii

Ruch drogowy w Holandii

Jak wygląda ruch drogowy w Holandii? Choć Holandia jest krajem powszechnie uznawanym za bardzo liberalny i tolerancyjny, to zupełnie inaczej wygląda przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w tym państwie. Tu nie ma mowy o zastosowaniu żadnej taryfy ulgowej w sytuacji, gdy złamiesz przepisy ruchu drogowego.

Co warto wiedzieć i czym wyróżnia się ruch drogowy w Holandii? Trzeba uważać i przestrzegać przepisów, bo można słono zapłacić za najmniejsze przepiwnienie. Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy do lektury naszego wpisu!

Jakie dokumenty trzeba mieć, aby wjechać do Holandii?

Osoby podróżujące po Europie powinny wiedzieć, że wraz z przyjazdem do różnych państw, obowiązują pewne wymagania, które należy bezwzględnie spełnić. Przy wjeździe do Holandii warto więc mieć ze sobą kilka bardzo ważnych dokumentów. Podstawą jest oczywiście prawo jazdy (polskie jest jak najbardziej honorowane), ale to nie wszystko. Osoby wjeżdżające do Holandii powinny dysponować także dowodem rejestracyjnym z ważnym przeglądem technicznym pojazdu, ubezpieczeniem OC oraz NNW, jak również dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Do tego przyda się również karta NFZ-EKUZ, dzięki której będzie można skorzystać z podstawowych usług medycznych na terenie Holandii. Wszystkim podróżującym do stolicy tulipanów i wiatraków przyda się także wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. To pozwoli na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia medycznego, nieobjętych refundacją.

Ruch drogowy – gęsta sieć autostrad

Jakimi drogami może poszczycić się Holandia i jak wygląda ruch drogowy w tym kraju? Będą to z pewnością dobrze utrzymane autostrady:

  • krajowe rozpoznasz po oznaczeniu czerwoną literą „A”,
  • międzynarodowe zaś po zielonym „E”.

Korzystanie z holenderskich dróg i autostrad jest bezpłatne, a ruch drogowy odbywa się prawostronnie. Opłaty pobierane są jedynie za przejazd tunelem Kil (trasa Gravendel – Dordrecht) oraz Westerschelde (łączący wyspę Zeeland z lądem na trasie Baarland – Terneuzen).

Osobami uprawnionymi do poruszania się po drogach Holandii są kierowcy, którzy ukończyli 18 lat i posiadają prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Kategoria B pozwala na prowadzenie pojazdu osobowego lub zestawu pojazdów o masie do 3,5 tony. Zezwala się także na włączenie do tejże masy przyczepy ważącej maksymalnie 750 kg.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Przepisy ruchu drogowego, obowiązujące w Holandii określają także wysokość dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi. U doświadczonego kierowcy wynosi on 0,5 promila, u młodych kierowców zaś, którzy mają prawo jazdy krócej niż 5 lat, dopuszczalny limit wynosi 0,2 promila. Na bezpieczeństwo poruszania się po drogach wpływa też brak możliwości korzystania z telefonu podczas jazdy samochodem.

Dopuszcza się jedynie używanie zestawu głośnomówiącego lub bluetootha. Przepisy określają też jasno sposób podróżowania autem przez dzieci. Najmłodsi do ukończenia 3. roku życia mogą być przewożeni jedynie w fotelikach na tylnym siedzeniu. Z kolei dzieci do 12. roku życia lub do osiągnięcia wzrostu 135 cm mogą być przewożone na przednim siedzeniu tylko wówczas, gdy korzystają z fotelika przystosowanego do swojego wzrostu.

Dodatkowo wszyscy podróżujący samochodem powinni mieć zapięte pasy. Używanie świateł mijania obowiązuje w nocy. Wyjątkiem pozostają warunki ograniczonej widoczności w ciągu dnia ­– wówczas również kierowcy powinni korzystać z włączonych świateł mijania.

Ponadto każdy samochód, poruszający się po holenderskich drogach, powinien być wyposażony w trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, apteczkę, zapasowy komplet żarówek oraz w opony o minimalnej głębokości bieżnika 1,6 mm.

Ograniczenie prędkości

Wybierając się w podróż po Holandii, warto odpowiednio wcześniej wiedzieć, jakiego rodzaju ograniczenia prędkości obowiązują na drogach w tymże kraju. Kierowcy poruszający się w terenie zabudowanym nie mogą jechać szybciej niż 50 km/h. Na autostradach zaś limit ten jest zwiększony do 120 km/h. Z kolei po drogach ekspresowych można się poruszać z prędkością do 100 km/h. Na pozostałych drogach w terenie niezabudowanym zaś ogranicznikiem jest wskazanie na prędkościomierzu wartości 80 km/h. Warto podkreślić, że minimalna prędkość poruszania się po autostradzie wynosi 60 km/h.

Podróżując po Holandii, należy też uważać na liczne radary oraz często występujące odcinkowe pomiary prędkości.

Wysokie mandaty w Holandii

Niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego w Holandii może słono kosztować. Jak prezentuje się tabela mandatów za najczęściej występujące przewinienia kierowców? 45 euro kosztować będzie nieprawidłowe parkowanie. Wysokość mandatów za przekroczenie prędkości waha się między 20 a 280 euro. W przypadku jednak, gdy prędkość zostanie przekroczona aż o 40 km/h, sprawa automatycznie kierowana jest do sądu.

A ile kosztuje niezapięcie pasów bezpieczeństwa w Holandii? Tu wysokość mandatu jest niemała i wynosi 75 euro. Z kolei za rozmowę przez telefon, nie używając zestawu głośnomówiącego lub bluetootha, kierowca zostaje ukarany mandatem w wysokości 130 euro.

Atrakcyjne ceny w wypożyczalniach aut

A co zrobić w sytuacji, gdy nie ma się własnego auta, a chciałoby się pozwiedzać Holandię? Wówczas świetnym pomysłem będzie skorzystanie z oferty licznych wypożyczalni samochodów, dostępnych na terenie Holandii. Turyści szybko przekonają się, że wybór aut jest naprawdę duży. Koszt wynajmu pojazdów nie jest zaś wygórowany. Teraz pozostaje życzyć tylko wspaniałej pogody i… szerokiej drogi!

Zalety życia w Holandii według światowych rankingów

Zalety życia w Holandii według światowych rankingów

Jakie są zalety życia w Holandii według światowych rankingów? Zainteresowanie wyjazdem do Holandii i zamieszkaniem w kraju tulipanów i wiatraków w ostatnich latach wcale nie maleje. Z czym wiąże się aż tak duża popularność tego państwa? Co sprawia, że życie w Holandii cieszy się aż tak wielkim powodzeniem?

Jeszcze przed planowanym wyjazdem warto poznać najważniejsze zalety życia w Holandii. Dowiedzmy się, jaką wiedzę na ten temat można czerpać ze światowych rankingów. Przekonajmy się, dlaczego wybór Holandii będzie jednym z najlepszych z możliwych.

Holandia – dobrze rozwinięty kraj

Czy Holandię można określić swoistym rajem na ziemi? Skąd wzięło się to określenie? Z pewnością duże znaczenie ma to, że kraj ten znajduje się w ścisłej czołówce najlepiej rozwiniętych państw świata. Zajmuje wysokie miejsce obok krajów skandynawskich, Kanady, Australii oraz Nowej Zelandii.

Według wielu rankingów Holandia zajmuje wysoką pozycję pod względem wielu czynników, nawet bardzo zróżnicowanych. Co sprawia, że respondenci tych rankingów tak wysoko cenią właśnie Holandię? Odpowiedź na najczęściej zadawane pytania znaleźć można w dalszej części naszego artykułu.

Doskonały poziom opieki zdrowotnej

Wyjeżdżając do innego kraju z zamiarem dłuższego pobytu lub zamieszkania na stałe, wiele ludzi myśli o tym, by znaleźć dobre miejsce do życia. Pod tym pojęciem rozumie się także dostęp do właściwej, w pełni profesjonalnej opieki medycznej. Taką z pewnością znaleźć można właśnie w Holandii. Według rankingów z 2016 roku kraj ten zajmuje pierwsze miejsce pod względem najwyższej jakości opieki zdrowotnej wśród wszystkich krajów Europy.

Równie wysoka, bo druga lokata, przypada Holandii przy uwzględnieniu niskich kosztów opieki zdrowotnej. Pewne pozostaje więc to, że osoby mieszkające w tym kraju mogą liczyć nie tylko na dostęp do bardzo fachowych, ale też i niedrogich usług medycznych. To ogromny plus dla wielu osób. Kto nie chciałby bowiem korzystać z dostępu do jak najlepszych lekarzy i to za bezcen?

Bogaty kraj, szczęśliwi ludzie – zalety życia w Holandii

Holandia zajmuje również wysokie miejsce pod względem bogactwa krajowego. Przypada jej bowiem piąta lokata wśród krajów należących do Unii Europejskiej. Jeszcze wyższe miejsce zajmuje zaś przy uwzględnieniu kryterium określającego szczęście dzieci – mowa o miejscu czwartym. Na dostatnie życie liczyć mogą także emeryci zamieszkujący w Holandii. Pod względem wysokości świadczeń emerytalnych bowiem kraj ten zajmuje bardzo wysokie, drugie miejsce w Europie.

Jakość życia w bogatym państwie z pewnością przekłada się na zadowolenie mieszkańców. Radość z dostatniego życia odczuwana na co dzień będzie miała więc kluczowe znaczenie dla ogólnego zdrowia ludzi. Pod względem jakości oraz zadowolenia z życia Holandia zajmuje zaś równie wysokie, siódme miejsce – plasuje się więc niemal w środku najważniejszej dziesiątki. Pewne pozostaje oczywiście to, że lepiej żyć w państwie bogatym, niż w tym biednym. Na szczęście Holandia zalicza się do tej pierwszej grupy.

Warto również dodać, że według światowych rankingów z 2016 roku, Niderlandy zaliczane są do największych ekonomii światowych, zajmując 20. miejsce.

Duże możliwości zatrudnienia w Holandii

Niewątpliwą zaletą życia w Holandii są szerokie możliwości podjęcia zatrudnienia oraz znalezienia dobrze płatnej pracy. Osoby przyjeżdżające do Holandii z innych krajów, w których sytuacja z podjęciem dobrze płatnej pracy jest dużo gorsza, z pewnością docenią możliwość budowania stabilnej i pewnej przyszłości. Nie tylko z myślą o sobie, ale przede wszystkim o swojej rodzinie. Pod względem wysokiej stopy zatrudnienia i niskiej stopy bezrobocia, Holandia zajmuje szóste miejsce wśród krajów Unii Europejskiej.

Wysoka pozycja Holandii w rankingach światowych

Ostatnie lata pokazują, że Holandia wciąż znajduje się w pierwszej dziesiątce wszelkiego rodzaju rankingów światowych. Zamieszkanie w tym kraju na stałe, znalezienie dobrze płatnej pracy i możliwość stworzenia stabilnych warunków finansowych dla całej rodziny to jedne z najważniejszych zalet zamieszkania w Holandii. Do tego dołożyć należy również możliwość korzystania z doskonałej jakości opieki medycznej, która nie wiąże się wcale z ogromnymi kosztami, ponoszonymi przez osoby korzystające z tej opieki.

Warto też wspomnieć o tym, że Holandia jest krajem słynącym z doskonałej jakości życia. Do tego zaliczana jest do grupy jednych z najbardziej czystych i zadbanych krajów w Europie. Na wysoki komfort życia mieszkańców wpływa też duża ilość naturalnej zieleni oraz minimalistyczne, zadbane budownictwo.

Czy warto zamieszkać w Holandii? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy już do indywidualnej interpretacji. Z pewnością jednak warto wziąć pod uwagę liczne zalety życia w kraju tulipanów i wiatraków.

Ciekawostki o Holandii, czyli skąd wzięły się tulipany i pomarańcz

Ciekawostki o Holandii, czyli skąd wzięły się tulipany i pomarańcz

Holandia — a w zasadzie Niderlandy — to kraj niezwykle barwny. Postaramy się opowiedzieć Wam o tym, co ciekawego ma do zaoferowania i co warto wiedzieć w trakcie zwiedzania.

Holandia czy Niderlandy? Skąd wzięła się zmiana nazwy?

1 stycznia 2020 roku Holandia zmieniła swoją nazwę na Niderlandy. Za zamieszaniem stoi tamtejszy rząd, który tym zabiegiem zamierzał zerwać z wizerunkiem Holandii jako kraju, który słynie z turystyki narkotykowej i prostytucji. Zmiana nazwy na Niderlandy to dopiero początek strategii, na którą złoży się również zmiana używanych przez urzędy logotypów. Od tego roku ten niewielki kraj ma na stałe kojarzyć się turystom z całego świata tylko z wiatrakami, tulipanami i rowerami. Czy sympatycznym Niderlandczykom uda się osiągnąć ten cel? Jak sądzicie?

Ciekawostki o Holandii: kolory

Jak już wspomnieliśmy, Holandia to kraj niebywale barwny. A skoro jesteśmy przy kolorach, to…

Oranje, czyli skąd wziął się kolor pomarańczowy?

Zagorzały kibic piłki nożnej powiedziałby od razu: „Jak to skąd?! Przecież holenderska drużyna narodowa to Oranje. Kolor na pewno wziął się od ich koszulek!”. Jednak historia koloru pomarańczowego w Holandii jest znacznie dłuższa i sięga XVI wieku, kiedy to bohater narodowy — Willem van Oranje, hrabia Nassau — wygrał z hiszpańską okupacją. Historyczne zwycięstwo uczcił nadaniem nazwy Oranje i koloru pomarańczowego całej swojej dynastii.

Dlaczego koloru pomarańczowego nie ma na fladze Holandii?

Otóż uwaga — kolor pomarańczowy był na fladze Holandii! Istnieje wiele teorii na temat tego, dlaczego został zastąpiony kolorem czerwonym. Jedna z nich głosi, że zbyt szybko blakł na słońcu i stawał się żółty (czego nie tolerował wcześniej wspomniany hrabia Nassau). Inna interpretacja dotyczy holenderskich żeglarzy, którzy na morzu z trudem dostrzegali kolor pomarańczowy i z tego względu został zastąpiony czerwienią, która przykuwa uwagę.

Czy wiesz, że to Holendrzy „wylansowali” marchewkę, którą znamy? 🙂

Brzmi to śmiesznie, ale to właśnie Holendrom zawdzięczamy pomarańczową marchewkę. Do momentu, w którym Niderlandczycy zaczęli swoją pomarańczową kampanię, Europa znała znacznie lepiej marchewki czerwone, żółte, białe i fioletowe!

Holandia to tulipany

Mało kto o tym wie, ale tulipany wcale nie są holenderskie!

Skąd tulipany wzięły się w Holandii?

Tulipany przywędrowały do Holandii z Turcji w XVI wieku i wyjątkowo dobrze przyjęły się na niderlandzkiej glebie. Wilgotność powietrza i ukształtowanie terenu sprawiły, że dziś to Holandia jest z nich najbardziej znana i mało kto kojarzy prawdziwy rodowód tych pięknych kwiatów.

Holandia to największy eksporter na świecie jeśli chodzi o tulipany i… piwo!

Niderlandczycy wypuszczają co rok na świat kwiaty o równowartości ponad 2 miliardów dolarów! Równie wielki udział w krajowej gospodarce ma piwo. Koncern Heineken jest trzecim co do wielkości producentem piwa na świecie, a sama Holandia nie ma sobie równych i eksportuje największą liczbę butelek i puszek ze złocistym napojem.

Ciekawostka o Holandii — ten kraj to również jeden z największych eksporterów warzyw szklarniowych!

Niderlandczycy eksportują swoje warzywa do połowy europejskich krajów, podczas gdy tylko 2% Holendrów pracuje w sektorze rolniczym.

Ciekawostki o Holendrach

Skoro sam kraj jest tak barwny, to co można powiedzieć o jego mieszkańcach? Uwaga — jest równie ciekawie!

Holendrzy to najwyższy naród na świecie!

Choć jeszcze 100 lat temu średni wzrost holenderskiego żołnierza wynosił niespełna 160 centymetrów, teraz średnia wysokość Niderlandczyka to aż 185 cm! Niewiele ustępują im kobiety, których średni wzrost sięga już 170 cm. Skąd tak szybki wzrost mieszkańców tego kraju? Niebawem z pewnością odpowiedzą nam na to amerykańscy naukowcy.

Ponad 90% mieszkańców Holandii zna język angielski

Planujesz wyjazd do Holandii? Jeśli znasz choć podstawy języka angielskiego, nie musisz się o nic martwić. Na miejscu porozumiesz się sprawnie niemal z każdym mieszkańcem.

Największą religią jest chrześcijaństwo, ale…

Nie jest to tak duży odsetek jak w Polsce. Wiodącą religią jest katolicyzm, ale procent jego wyznawców sięga w Holandii jedynie 25%. To daje nam obraz Niderlandów jako kraju otwartego na wiele kultur i wyznań.

Smakołyki Holendrów to…

ziemniaki i ser! Istnieje również pewna teoria, która mówi, że to właśnie Holendrom zawdzięczamy frytki z roztopionym serem żółtym. Czy ktoś mógłby pozdrowić ode mnie Holendrów i podziękować?! 🙂 

Holendrzy to prawdziwi smakosze jeśli chodzi o kawę

Mimo że znamy ich głównie z piwa, to złocisty trunek wypada poza podium rankingu najczęściej wypijanych płynów. Miejsce numer 1. zajmuje bowiem kawa, a pod względem jej konsumpcji Holendrzy ustępują jedynie Skandynawom.

Co trzeci Holender rodzi się w domu

Mimo że opieka zdrowotna w kraju tulipanów jest na bardzo wysokim poziomie, jego mieszkańcy bardzo dużym zaufaniem darzą poród domowy. Jeden na trzech Holendrów przychodzi na świat właśnie w ten sposób.

To kraj urodzonych innowatorów

Holendrzy uwielbiają innowacje. To w tym kraju narodziły się takie firmy jak: ING, Shell, Philips, Aegon, Heineken i TNT. 

Co ważne z perspektywy wszystkich smakoszy wyrafinowanych alkoholi — to właśnie Holendrzy stoją za wymyśleniem ginu! Co więcej — to właśnie na bazie holenderskiego zamiłowania do ginu zrodziło się pojęcie „holenderskiej odwagi”. Przebywający w wojennych okopach Niderlandczycy raczyli się tym alkoholem, aby dodać sobie animuszu, dzięki czemu na plac boju wybiegali pełni werwy i energii.

Nasza ulubiona ciekawostka o Holandii!

Czy wiedzieliście, że niemal cały kraj został stworzony przez Holendrów za pomocą ich własnych rąk? Oto przykłady: 

  • Jednym z największych dokonań człowieka, które są widoczne gołym okiem z kosmosu jest… linia brzegowa Holandii! Niemal cała została utworzona sztucznie.
  • Holendrzy nie ustępują, kiedy piętrzą się przed nimi trudności. Przykład? Bardzo duża część kraju znajduje się na gruntach, które uniemożliwiają normalną budowę nieruchomości. Co robią Holendrzy? Wkopują w ziemię słupy na głębokość 11 metrów i tym samym zapewniają stabilność swoim budynkom. Przykład? Pałac Królewski postawiono w ten sposób na 13 659 takich słupach!

Praca w Holandii — ciekawostki o holenderskim podejściu do życia i pracy

Na pewno słyszeliście mnóstwo dobrego o pracy w Niemczech czy Skandynawii. Ale to właśnie Holendrzy wyróżniają się na tym polu!

Holendrzy nie lubią pracy na cały etat

Dziwne? Być może stoją za tym piękne krajobrazy, które Holendrzy wyjątkowo lubią podziwiać. Finalnie aż 40% ludności nie pracuje na pełny etat. To najwyższy wskaźnik w Unii Europejskiej!

Środa to dzień rodziny

Jak wygląda w praktyce? Szkoły tak układają zajęcia, aby dzieci były w domu wcześniej. To samo dotyczy rodziców, którzy mają potomstwo — w środy mogą wcześniej wyjść z pracy, żeby więcej czasu spędzić ze swoimi dziećmi. Co sądzicie o takim ładowaniu baterii w środku tygodnia? Bo my kupujemy to w 100%!

Holendrzy uchodzą za najbardziej liberalny naród na świecie

Nieważne, jakie masz poglądy i podejście do życia. Na miejscu z pewnością spotka Cię akceptacja i otwartość.

Ciekawostka ekologiczna: uważaj, jakie auto kupujesz!

Do 2025 roku Holendrzy zamierzają wprowadzić całkowity zakaz sprzedaży aut z silnikami benzynowymi oraz silnikami diesla.

Ciekawostka ekologiczna nr 2: skąd bierze się dbałość Holendrów o ekologię?

To bardzo, bardzo proste. Aż 25% kraju leży poniżej poziomu morza. Jeśli zmiany klimatyczne będą postępować w tym tempie, znaczna część Niderlandów może znaleźć się pod wodą. Musicie przyznać, że to wystarczająca motywacja do dbania o ekologię, prawda? 

Ciekawostki o Holandii — poprawisz tam swoje zdrowie!

Czujesz, że przyszła pora zadbać trochę o swoje zdrowie? Z dużym prawdopodobieństwem uda Ci się to zrobić właśnie w Holandii!

Holendrzy należą do najzdrowszych ludzi na świecie

Niezmiennie, od kilku już lat, Holendrzy znajdują się na topie, jeśli chodzi o narody cieszące się świetnym zdrowiem. Zapewne wpływa na to ilość ruchu, jaką zażywają każdego dnia oraz świeże powietrze.

Jednocześnie są też najbardziej aktywnym narodem w Europie

Już ponad 50% mieszkańców Holandii uprawia przynajmniej 1 dyscyplinę sportu w ciągu tygodnia. Jest co naśladować!

A skoro jesteśmy przy ruchu, to nie sposób nie wspomnieć o rowerach!

W Holandii jest już ponad 40 000 km ścieżek rowerowych, a niemal każdy mieszkań kraju tulipanów posiada swój rower. Dla fanów statystyki: niedawno policzono, że każdy rower (jako środek lokomocji) przejeżdża przynajmniej 1000 km w ciągu roku! 

Zastanawiasz się nad pracą w Holandii? 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat tego, jak żyje się i pracuje w Niderlandach, sprawdź pozostałe artykuły. Jeśli nie znajdziesz wśród nich odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, daj nam znać w komentarzu. Do usłyszenia!