Zalety życia w Holandii według światowych rankingów

Zalety życia w Holandii według światowych rankingów

Jakie są zalety życia w Holandii według światowych rankingów? Zainteresowanie wyjazdem do Holandii i zamieszkaniem w kraju tulipanów i wiatraków w ostatnich latach wcale nie maleje. Z czym wiąże się aż tak duża popularność tego państwa? Co sprawia, że życie w Holandii cieszy się aż tak wielkim powodzeniem?

Jeszcze przed planowanym wyjazdem warto poznać najważniejsze zalety życia w Holandii. Dowiedzmy się, jaką wiedzę na ten temat można czerpać ze światowych rankingów. Przekonajmy się, dlaczego wybór Holandii będzie jednym z najlepszych z możliwych.

Holandia – dobrze rozwinięty kraj

Czy Holandię można określić swoistym rajem na ziemi? Skąd wzięło się to określenie? Z pewnością duże znaczenie ma to, że kraj ten znajduje się w ścisłej czołówce najlepiej rozwiniętych państw świata. Zajmuje wysokie miejsce obok krajów skandynawskich, Kanady, Australii oraz Nowej Zelandii.

Według wielu rankingów Holandia zajmuje wysoką pozycję pod względem wielu czynników, nawet bardzo zróżnicowanych. Co sprawia, że respondenci tych rankingów tak wysoko cenią właśnie Holandię? Odpowiedź na najczęściej zadawane pytania znaleźć można w dalszej części naszego artykułu.

Doskonały poziom opieki zdrowotnej

Wyjeżdżając do innego kraju z zamiarem dłuższego pobytu lub zamieszkania na stałe, wiele ludzi myśli o tym, by znaleźć dobre miejsce do życia. Pod tym pojęciem rozumie się także dostęp do właściwej, w pełni profesjonalnej opieki medycznej. Taką z pewnością znaleźć można właśnie w Holandii. Według rankingów z 2016 roku kraj ten zajmuje pierwsze miejsce pod względem najwyższej jakości opieki zdrowotnej wśród wszystkich krajów Europy.

Równie wysoka, bo druga lokata, przypada Holandii przy uwzględnieniu niskich kosztów opieki zdrowotnej. Pewne pozostaje więc to, że osoby mieszkające w tym kraju mogą liczyć nie tylko na dostęp do bardzo fachowych, ale też i niedrogich usług medycznych. To ogromny plus dla wielu osób. Kto nie chciałby bowiem korzystać z dostępu do jak najlepszych lekarzy i to za bezcen?

Bogaty kraj, szczęśliwi ludzie – zalety życia w Holandii

Holandia zajmuje również wysokie miejsce pod względem bogactwa krajowego. Przypada jej bowiem piąta lokata wśród krajów należących do Unii Europejskiej. Jeszcze wyższe miejsce zajmuje zaś przy uwzględnieniu kryterium określającego szczęście dzieci – mowa o miejscu czwartym. Na dostatnie życie liczyć mogą także emeryci zamieszkujący w Holandii. Pod względem wysokości świadczeń emerytalnych bowiem kraj ten zajmuje bardzo wysokie, drugie miejsce w Europie.

Jakość życia w bogatym państwie z pewnością przekłada się na zadowolenie mieszkańców. Radość z dostatniego życia odczuwana na co dzień będzie miała więc kluczowe znaczenie dla ogólnego zdrowia ludzi. Pod względem jakości oraz zadowolenia z życia Holandia zajmuje zaś równie wysokie, siódme miejsce – plasuje się więc niemal w środku najważniejszej dziesiątki. Pewne pozostaje oczywiście to, że lepiej żyć w państwie bogatym, niż w tym biednym. Na szczęście Holandia zalicza się do tej pierwszej grupy.

Warto również dodać, że według światowych rankingów z 2016 roku, Niderlandy zaliczane są do największych ekonomii światowych, zajmując 20. miejsce.

Duże możliwości zatrudnienia w Holandii

Niewątpliwą zaletą życia w Holandii są szerokie możliwości podjęcia zatrudnienia oraz znalezienia dobrze płatnej pracy. Osoby przyjeżdżające do Holandii z innych krajów, w których sytuacja z podjęciem dobrze płatnej pracy jest dużo gorsza, z pewnością docenią możliwość budowania stabilnej i pewnej przyszłości. Nie tylko z myślą o sobie, ale przede wszystkim o swojej rodzinie. Pod względem wysokiej stopy zatrudnienia i niskiej stopy bezrobocia, Holandia zajmuje szóste miejsce wśród krajów Unii Europejskiej.

Wysoka pozycja Holandii w rankingach światowych

Ostatnie lata pokazują, że Holandia wciąż znajduje się w pierwszej dziesiątce wszelkiego rodzaju rankingów światowych. Zamieszkanie w tym kraju na stałe, znalezienie dobrze płatnej pracy i możliwość stworzenia stabilnych warunków finansowych dla całej rodziny to jedne z najważniejszych zalet zamieszkania w Holandii. Do tego dołożyć należy również możliwość korzystania z doskonałej jakości opieki medycznej, która nie wiąże się wcale z ogromnymi kosztami, ponoszonymi przez osoby korzystające z tej opieki.

Warto też wspomnieć o tym, że Holandia jest krajem słynącym z doskonałej jakości życia. Do tego zaliczana jest do grupy jednych z najbardziej czystych i zadbanych krajów w Europie. Na wysoki komfort życia mieszkańców wpływa też duża ilość naturalnej zieleni oraz minimalistyczne, zadbane budownictwo.

Czy warto zamieszkać w Holandii? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy już do indywidualnej interpretacji. Z pewnością jednak warto wziąć pod uwagę liczne zalety życia w kraju tulipanów i wiatraków.

Co docenia holenderski szef?

Co docenia holenderski szef?

Różnice kulturowe między obywatelami różnych państw mogą się ujawniać w wielu różnych sytuacjach. Szczególną jest z pewnością komunikacja między szefem a osobą przez niego zatrudnioną. Poznaj podstawowe zasady efektywnej komunikacji. Przydadzą się, jeśli zamierzasz wyjechać do pracy w Holandii. A Twoim szefem ma zostać obywatel tego kraju. Co docenia holenderski szef?

Znajomość języka podstawą dobrej komunikacji

Wyjeżdżając do pracy do Holandii, warto znać język obcy. Najlepiej, by był to język niderlandzki, choć z równie dużym powodzeniem można komunikować się w języku angielskim. Szczególnie znajomość tego drugiego języka jest w Holandii powszechna. Jeśli więc nie ma się kompetencji językowych, z pewnością bardzo trudno będzie o efektywną komunikację. Dobrze, jeśli zdajemy sobie z tego sprawę, zniam wyjedziemy do Holandii. Po co bowiem zaczynać nowe doświadczenia zawodowe, jeśli te już na starcie są niemal skazane na niewypał komunikacyjny?

Zupełnie inna hierarchia niż w Polsce

Polscy pracownicy przyzwyczajeni są do tego, że w ich ojczystym kraju w relacji przełożony – pracownik, rację ma zawsze szef. W Holandii jednak jest zupełnie inaczej. Holenderski szef określany jest mianem „baas”, co oznacza najlepszego współpracownika ze wszystkich.

W Niderlandach przyjęło się, że jest takim samym pracownikiem, jak jego podwładni i nie zajmuje wyższej pozycji w hierarchii. Z pewnością Polakom przyzwyczajonym do relacji hierarchicznej trudno będzie się przestawić na zupełnie inny tryb myślenia i pracy. Niezwykle istotne jest to, że holenderski szef docenia zadawanie pytań. Ba – jeśli pracownik mu ich nie zada, przełożony będzie przekonany o braku zainteresowania daną kwestią zawodową. Przyjmie ten brak pytań za przejaw pasywnej postawy swojego pracownika.

W firmach zarządzanych przez szefów z Holandii kładzie się więc ogromny nacisk na:

  • samodzielność pracownika,
  • umiejętność dociekliwego zadawania pytań
  • prowadzenie dialogu z szefem i wykazywanie inicjatywy.

Aktywność jest bardzo doceniana – warto więc nauczyć się tego! Nie jest to jednak takie proste. W wielu Polakach tkwi wciąż typowo polskie przekonanie o tym, że szef jedynie wymaga i nie skupia się na nawiązaniu dialogu. Wydaje wyłącznie suche wytyczne odnośnie do zadań, które powinny zostać wykonane. 

Współpraca fundamentem sukcesu

Szef w Holandii kieruje się zasadą efektywnej pracy zespołowej. Kultura niderlandzka zakłada, że żaden członek zespołu nie jest dla nikogo konkurentem. A nawet przeciwnie – jest sojusznikiem, bo tylko wspólne działanie może doprowadzić do wymiernych i oczekiwanych sukcesów – mierzonych zespołowo rzecz jasna. Co więcej: w Holandii każdy ma prawo do popełnienia błędów. Holenderski szef nie skupia się na rozliczaniu z nich każdego pracownika. Tutejszy przełożony, znów zupełnie inaczej niż w Polsce, skupia się raczej na omówieniu problemów, zaistniałych błędów. Zależy mu na wspólnym wyciąganiu wniosków.

Opisywane podejście jest typowo pragmatyczne i przyszłościowe, przez co w efekcie przyniesie firmie same korzyści, a nie szkody. Śmiało można więc stwierdzić, że holenderski szef docenia otwarty styl komunikowania się i jest jego absolutnym zwolennikiem. Warto w swoich przekonaniach do niego dołączyć. Dzięki temu w zespole złożonym z Holendrów i obywateli innych państw będziesz pracować dużo lepiej oraz efektywniej.

Szef z Niderlandów doceniać będzie też gotowość do prowadzenia negocjacji podczas sytuacji konfliktowych. Lubi otwartość na komunikację, opartą na założeniach konsensusu społecznego. Kompromis będzie więc bezcennym łącznikiem w zespole pracowników. Decyduje bowiem o tym, że wspólnymi siłami dążymy do osiągnięcia konkretnego celu zawodowego. Absolutnie nie po trupach! Niderlandzkie podejście jest zupełnym przeciwieństwem tego, do którego niestety trzeba przyzwyczaić się w Polsce.

Obiecane – wykonane

Szef w Holandii bardzo sobie ceni dotrzymywanie słowa. Jeśli więc usłyszy od swojego pracownika, że jakieś zadanie zostanie wykonane w określonym terminie, warto dołożyć wszelkich starań, by tak właśnie się stało. Przyjmij do wiadomości, zaakceptuj i wdrażaj w życie jedną z niezwykle ważnych zasad w holenderskich przedsiębiorstwach: Afspraak is afspraak. To znaczy: umowa to umowa. Dzięki temu dużo łatwiej będzie o sprawną i efektywną komunikację na linii holenderski szef i zatrudniony przez niego pracownik.

Jak się okazuje – nie trzeba wiele, by móc stwierdzić z całą pewnością, że z szefem z Holandii dobrze się współpracuje. W Niderlandach po prostu trzeba realizować zasadę, że to, co obiecane, ma być zawsze dotrzymane. Rzetelność i słowność będą najlepszym fundamentem do stworzenia udanej relacji z szefem.

Życzliwość wobec siebie

Holenderskie „gunnen” to zrozumienie wobec siebie, szeroko pojmowana życzliwość. Zamiarem holenderskiego szefa jest stworzenie takiej właśnie relacji ze swoimi współpracownikami, opartej na wzajemnym zrozumieniu. Do tego pracownicy w Holandii do swojego przełożonego najczęściej mają zwracać się per „ty”, a nie „pan”.

Taka sytuacja sprzyjać będzie budowaniu spójnego i mocnego zespołu osób, które są razem w stanie osiągnąć niejeden sukces w biznesie. Do tego skracać się będzie także dystans między ludźmi. A układy w pracy określane będą raczej partnerskimi, niż opartymi na niepodważalnej hierarchii, jak jest w Polsce. Warto podkreślić, że w typowo holenderskim środowisku pracy dąży się do podkreślania tego, że wszyscy są sobie równi

Dodatkowo warto wiedzieć, że Holandia obok Danii i Szwecji uznawana jest za kraj o typowo kobiecej kulturze organizacji. Co to oznacza? Że we wszelkich dziedzinach życia dąży się przede wszystkim do:

  • unikania konfliktów,
  • współpracy opartej na zrozumieniu i sympatii.

W Holandii na pewno usłyszysz powiedzenie: „Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”. To znaczy: „Zachowuj się jak inni. I tak jesteś już wystarczająco szalony”.

Pracowitość jest w cenie

Polacy za granicą uważani są za bardzo pracowitych, umiejących wykonywać swoje zadania pod presją czasu, nierzadko wyrabiając nawet 200% normy. Takich pracowników doceniać będzie holenderski szef. Znany jesy bowiem z zamiłowania do pragmatyzmu. Ceni duże zaangażowanie w wykonywanie obowiązków zawodowych czy fachowość.

Polacy słyną zaś z dużej sumienności i ogromnego oddania rzetelnemu wykonywaniu powierzonym im obowiązków zawodowych.

Słowem podsumowania

Wiedza polskiego pracownika o tym, co docenia holenderski szef, jest ogromnie ważna. Świadomość wymagań i stylu komunikacji ze współpracownikiem opiera się bowiem na zupełnie innych zasadach niż tych obowiązujących w Polsce.

Cechy cenionego w Holandii pracownika:

  • dociekliwość,
  • umiejętność zadawania pytań,
  • fachowość i pracowitość.

Holenderski szef dąży do tego, by sukcesy swojej firmy opierać na działaniach zespołowych. Nie ma konkurentów, a są jedynie sojusznicy dążący do osiągnięcia wspólnego celu i pomagający sobie na każdym kroku. Do tego praca w firmach zarządzanych przez holenderskich szefów opiera się na wzajemnym szacunku i życzliwości.

Tu nie ma miejsca na hierarchiczny układ na linii przełożony – podwładny. To miła odmiana, ale i ogromna zmiana w porównaniu ze stylem kulturowym obowiązującym w Polsce. Umiejętność dopasowania się do stylu komunikacji w biznesie w Holandii z pewnością jest więc dla pracownika z Polski ogromnym wyzwaniem.

Jak to z wyzwaniami jednak bywa – warto stawiać im czoła. Lektura naszego wpisu z pewnością pozwoli wyjść z tarczą, a nie na tarczy – czego wszystkim czytelnikom życzymy.

Jaką pracę można dostać w Holandii w okresie zimowym?

Jaką pracę można dostać w Holandii w okresie zimowym?

Praca w Holandii kojarzy się przede wszystkim z okresem wiosenno-letnim. Tamtejsi pracodawcy poszukują pracowników do wszelkich zajęć związanych z ogrodnictwem, głównie w przemyśle florystycznym. Nie każdy wie, że zatrudnienie czeka tam na Polaków przez cały rok – także w okresie zimowym. W tym czasie wiele ofert pracy jest skierowanych do pracowników sezonowych, ale można także znaleźć zatrudnienie na dłużej.

Oferty pracy w Holandii w okresie zimowym

Holandia także w okresie zimowym ma do zaoferowania ciekawe oferty pracy. A w wielu branżach właśnie teraz jest duże zapotrzebowanie na pracowników. W Holandii poszukiwani są pracownicy produkcyjni, pełną parą pracuje również branża logistyczna. Na budowach także nadal potrzeba rąk do pracy. W przemyśle ogrodniczym też można znaleźć ciekawe oferty pracy. Tam zapotrzebowanie na pracowników istnieje przez cały rok. Na przykład w szklarniach, gdzie można zajmować się pielęgnacją roślin albo ich pakowaniem.


Przed świętami Bożego Narodzenia holenderscy pracodawcy każdego roku poszukują osób do pracy. Na przykład przy produkcji stroików świątecznych czy wykonywaniu kompozycji kwiatowych. Branża ogrodnicza z kolei oferuje pracę związaną w choinkami. Podobnie dzieje się po świętach. Wówczas też pracy w Holandii nie brakuje, ale w czasie świąt, kiedy jest duże zapotrzebowanie na pracowników, można także liczyć na wyższe zarobki.


Holenderscy pracodawcy poszukują pracowników do hurtowni i magazynów nie tylko w okresie zimowym, ale przez cały rok. Zresztą w branży budowlanej zimą również wykonuje się prace wykończeniowe, zatem i tu można znaleźć atrakcyjne zatrudnienie.


W Holandii kwiaty produkowane są przez cały rok, więc w miesiącach zimowych także przemysł florystyczny oferuje atrakcyjne oferty zatrudnienia. Praca przy produkcji kwiatów doniczkowych w Holandii to zajęcie, które można podjąć również w sezonie jesienno-zimowym.

Jak znaleźć pracę w Holandii w okresie zimowym?

Pracy w Holandii należy szukać rozważnie, ponieważ nawet na tym przyjaznym dla pracowników zagranicznych rynku można natrafić na nieuczciwego pracodawcę. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest poszukiwanie zatrudnienia przy pomocy dobrej agencji pracy. Agencje pośrednictwa pracy w Holandii przez cały rok dysponują wieloma ofertami. Skierowanymi również do tych osób, które nie posiadają zbyt wysokich kwalifikacji albo nie mają doświadczenia czy nie znają języka.


Za takim rozwiązaniem przemawia również fakt, iż wiele spraw, które należy załatwić w związku z wyjazdem, przejmuje agencja. To właśnie jej pracownicy załatwiają większość formalności związanych z podjęciem pracy w Holandii. A podczas realizacji pozostałych – służą radą i pomocą. Dzięki agencji można również skorzystać z możliwości transportu na miejsce przeznaczenia. Większość ofert, którymi dysponują agencje pośrednictwa pracy, to zatrudnienie z zakwaterowaniem, a więc nie trzeba martwić się o mieszkanie.

Te wszystkie udogodnienia, a także gwarancja pewnego, legalnego zatrudnienia w Holandii sprawiają, że osób zainteresowanych ofertami agencji przybywa. Wyjeżdżający cenią sobie zarówno możliwość wyboru oferty odpowiadającej ich potrzebom, jak też bezpieczeństwo, z jakim wiąże się wyjazd do pracy, w zorganizowaniu którego pośredniczy profesjonalna agencja. 

Jakie wymagania musi spełniać kandydat do pracy w Holandii?

W Holandii zatrudnienie mogą znaleźć wszystkie osoby pełnoletnie. Nie ma przy tym ograniczeń, jeśli chodzi o znajomość języka czy wiek pracownika, wystarczy podjęcie decyzji o wyjeździe do pracy i odpowiednia motywacja. Chociaż obowiązki, które trzeba wykonywać, wymagają od pracowników sił i wytrwałości, można liczyć na adekwatne do włożonego wysiłku wynagrodzenie. Wyjazd jest szansą na podreperowanie budżetu, a przy okazji poznanie obcego kraju, nawiązanie nowych znajomości i zdobycie doświadczenia.

Dlatego też na podjęcie pracy w Niderlandach decydują się osoby w każdym wieku, dysponujące znajomością języka lub nieznające go wcale, a także pary lub studenci. Do agencji pośrednictwa pracy zgłaszają się osoby wyjeżdżające po raz pierwszy, ale również te, dla których taki wyjazd nie stanowi nowości, licząc na ciekawą propozycję legalnego zatrudnienia i kompleksową opiekę.

Rekrutujemy Polaków do pracy w Holandii

Rekrutujemy Polaków do pracy w Holandii

Jesień to dobry czas na wyjazd w celu zatrudnienia za granicą

Do biur pośrednictwa pracy w celu znalezienia zatrudnienia za granicą najczęściej ruszamy wiosną lub latem. Od lat mówi się o sezonowych wyjazdach „na truskawki” do Holandii. Dlatego nie dziwi fakt, że wielu kandydatów do pracy jest przekonanych, iż sezon wiosenno-letni to jedyny moment dający możliwość wyjazdu za granicę do pracy. Zwykle tak jest w przypadku osób chcących wykorzystać wakacje, by dorobić. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie holenderskiego rynku pracy, to jest on otwarty na pracowników z Polski nie tylko w okresie wiosenno-letnim.

1. Jaka praca jesienią w Holandii?

Praca w Holandii jest w zasięgu Polaków już od wielu lat. Rynek oferuje różne możliwości zatrudnienia, nadal kojarzy się ona z pracą ściśle sezonową. Holandia daje szerokie możliwości zatrudnienia i zarobków w ogrodnictwie oraz rolnictwie. Są to sektory bardzo mocno uzależnione od warunków atmosferycznych i pory roku. Oczywiście wiosną oraz latem pracy jest najwięcej. Nie należy zapominać o ogrodnictwie szklarniowym w Holandii, które stanowi dobrze prosperujący sektor na holenderskim rynku. Ogrodnictwo szklarniowe jest doskonałą opcją do podjęcia pracy w Holandii również jesienią. Jeśli planuje się wyjazd do pracy w Holandii w tym okresie, to warto rozważyć oferty pracy w ogrodnictwie szklarniowym.

2. Jak przebiega rekrutacja do pracy w Holandii?

Biura pośrednictwa pracy przeprowadzają wstępne rekrutacje na zlecenie holenderskich pracodawców. Warto wiedzieć, jak przebiega rekrutacja, czego się spodziewać i na co się przygotować. Z pewnością należy pamiętać o obowiązku złożenia aplikacji, najczęściej w postaci samego CV. Niektóre biura pośrednictwa pracy za granicą dają możliwość zrealizowania tego kroku drogą elektroniczną. Inne natomiast wymagają osobistego stawienia się w biurze. Przedstawienie CV daje specjalistom od rekrutacji możliwość poznania profilu kandydata i kolejno pod tym kątem dobrać ofertę pracy.

Zdarza się, że kandydat nie aplikuje na żadne konkretne stanowisko. Jedynie składa swoje CV w biurze pośrednictwa pracy w poszukiwaniu jakiegokolwiek zatrudnienia za granicą. Rekrutacja najczęściej składa się z rozmowy z kandydatem, po której zostaje podjęta decyzja o zatrudnieniu. Wieloetapowe i bardziej wymagające rekrutacje dotyczą stanowisk kierowniczych oraz kadry menadżerskiej.

Często pracodawcy zajmują się poszukiwaniem takich pracowników na własną rękę. Podczas pierwszej rozmowy rekrutera z biura pośrednictwa pracy z kandydatem do pracy za granicą przedstawia się podstawowe informacje. Dotyczą one przedsiębiorstwa, poszukującego pracowników i charakterystyka wolnych stanowisk pracy.

Kolejno specjalista od rekrutacji do pracy w Holandii zadaje kandydatowi pytania w celu doprecyzowanie złożonej aplikacji. Warto wiedzieć, że Holendrzy przywiązują wagę do równego traktowania w zatrudnieniu i zaczyna się to już na etapie rekrutacji. W tym w zakresie zatrudnienia obcokrajowców. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie kandydat do pracy w Holandii, niezależnie od kraju pochodzenia czy zamieszkania, może zgłosić komisji do spraw równego traktowania. Uzasadnione pytanie osobiste, związane z ofertą pracy za granicą może dotyczyć tego, czy religia kandydata nie koliduje z zakresem przyszłych obowiązków związanych z zatrudnieniem oraz czasem wykonania obowiązków. Po podjęciu pozytywnej decyzji o zatrudnieniu w Holandii strony podpisują umowę.

Boom na pracę w Holandii – lato to dobra pora na wyjazd w celach zarobkowych

Boom na pracę w Holandii – lato to dobra pora na wyjazd w celach zarobkowych

Wyjazdy do pracy za granicą, a zwłaszcza do Holandii, nadal są niebywale popularne. Wakacje i okres letni jest szczególnie gorącym pod względem wyjazdów zarobkowych czasem. Uczniowie i studenci chętnie wykorzystują wolny czas, aby dorobić podczas wakacyjnej pracy za granicą. Ale to nie jedyne grupy społeczne wykorzystujące wakacyjny boom na pracę. Coraz częściej Polacy wykorzystują urlop wypoczynkowy i wakacje aby wyjechać i… zarobić. Gdzie i w jakich branżach można znaleźć wakacyjną pracę?


Letnia praca w Holandii

Latem i w okresie wakacyjnym nie brakuje ofert pracy na holenderskim rynku. Do wyboru jest zatrudnienie w wielu branżach, które poszukują pracowników przez cały rok. Ale dodatkowo uzupełniane są one ofertami prac sezonowych. Najpopularniejsze prace sezonowe to praca w rolnictwie i ogrodnictwie. Nieustannie w Holandii każdego roku poszukiwani są pracownicy do uprawy oraz zbioru różnorodnych kwiatów, zarówno ciętych, jak i doniczkowych. Praca w ogrodnictwie to nie zawsze zadania wykonywane na świeżym powietrzu i w pełnym słońcu. Równie często oferty pracy w ogrodnictwie obejmują zadania w szklarniach. Warto bowiem wiedzieć, że hodowla kwiatów, tak ciętych, jak i doniczkowych, odbywa się w Holandii przez cały rok właśnie dzięki wykorzystaniu szklarni. Oprócz tego pracownicy sezonowi znajdą zatrudnienie w rolnictwie przy pielęgnacji i zbiorze owoców, najczęściej truskawek.

Kontrakty krótkoterminowe na pracę w Holandii

Ważne, że zarówno holenderscy pracodawcy, jak i biura pośrednictwa pracy w Polsce podpisują z pracownikami nie tylko kontrakty długoterminowe. Kontrakty krótkoterminowe i praca sezonowa była niebywale popularna, gdy możliwość wyjazdu Polaków do Holandii dopiero się otwierała. Na pewien czas praca sezonowa straciła na atrakcyjności na rzecz długoterminowych kontraktów w Holandii. Teraz mamy do czynienia z renesansem pracy sezonowej. Oznacza to, że nie tylko holenderscy pracodawcy powrócili do tej formy zatrudniania, ale również polscy pracownicy chętniej podejmują tego rodzaju zatrudnienie.

Praca sezonowa w Holandii – czy warto?

Praca sezonowa w Holandii najczęściej jest objęta kontraktem na 3 miesiące. Zastanawiając się nad kwestią, czy podjąć tego typu pracę i czy warto to zrobić, należy rozważyć nie tylko kwestie osobiste, ale także ogólną sytuację w kraju. W niektórych rejonach Polski, szczególnie we wschodniej części kraju, trudno o zatrudnienie. Dodatkowo należy zorientować się i porównać zarobki, jakie można osiągnąć w okresie 3 miesięcy w Polsce i w Holandii. Holenderskie zarobki w euro są niebywale kuszące i atrakcyjne w porównaniu z polską pensją minimalną, która niestety nadal jest rzeczywistością wielu Polaków. Nawet jeśli od pensji oferowanej przez holenderskiego pracodawcę odejmiemy koszt zakwaterowania i wyżywienia, to wciąż po powrocie do Polski pozostaje nam dość pokaźna kwota, nieosiągalna dla pracy w tym samym okresie w Polsce.

Poszukiwanie pracy sezonowej w Holandii

Znalezienie pracy sezonowej w Holandii nie jest najłatwiejszym zadaniem. Poszukując zatrudnienia jedynie na 3 miesiące, mamy ograniczone możliwości sprawdzenia i zweryfikowania wielu kwestii. Dodatkowo poszukiwanie krótkoterminowego zakwaterowania na własną rękę nie jest łatwe i może być dość kosztowne. Istnieje sposób, aby obejść wszystkie te trudności. Najlepszą metodą na znalezienie pracy sezonowej w Holandii jest skorzystanie z pomocy biura pośrednictwa pracy.

Biura te skupiają nie tylko atrakcyjne oferty pracy długoterminowej, ale także równie opłacalne oferty pracy sezonowej. Oprócz tego ogromną zaletą korzystania z usług biura pośrednictwa pracy przy poszukiwaniu pracy sezonowej jest możliwość skorzystania z zatrudnienia z zakwaterowaniem. Ponadto biura pośrednictwa pracy oferują kandydatom podpisującym z nimi kontrakt również transport do Holandii, który może zostać opłacony z pierwszej wypłaty. Takie rozwiązanie i wybór takiej oferty jest dla kandydatów niebywale korzystny, a ponadto pozwala zdjąć z ich barków wiele dodatkowych problemów i spraw do załatwienia.